روش های مورد استفاده و منابع اطلاعاتی

 

روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اوراق بها دار

 

در تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری (اعم از خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار) توسط شرکت سبدگردان، ابتدا تحلیل اقتصاد و محیط کلان بازار در دستور کار قرار گرفته، سپس با بررسی صنایع منتخب، شرکت‌های برگزیده با استفاده از مدل‌ها و روش‌های مختلف ارزش‌یابی همچون تنزیل عایدات و سود تقسیمی (DDM)، تنزیل جریانات نقد آزاد (FCF)، ارزش‌گذاری نسبی، ارزش‌گذاری اختیار معامله، ارزش جایگزینی یا ترکیبی از این روش‌ها انتخاب می‌گردند

منابع اطلاعاتی مورد استفاده در خرید و فروش

منابع مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار جهت تصمیم گیری به خرید و فروش عمدتا از طریق سامانه کدال و همچنین سایر منابع اطلاعاتی همچون سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس، سایتهای منتشر کننده اطلاعات جهانی مانند kitco, bloomberg, methanex, lme و ... به دست می آید.
ورود به سامانه کدال

انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

نوع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد:
​​​​​​​
  • کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس،
  • اوراق مشارکت، اوراق صكوك، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار،
  • گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران.