اعضای هیئت مدیره

 

اعضا هئیت مدیره

 

نام
سمت
تحصیلات
سوابق شغلی مرتبط با صنعت
مجتبی تقی پور
نایب رئیس هیئت مدیره
​​​​​​​به نمایندگی از سرمایه گذاری تدبیر
دانشجوی دکتری مالی گرایش بانکداری
1-مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سرمایه‌گذاری تدبیر

2-عضو هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران از مرداد 93 تا مرداد 97

3-عضو هیأت مدیره هلدینگ سیمان فارس و خوزستان از مهر 92 تا آبان 95

4-مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سرمایه‌گذاری پردیس از آذر87 تا بهمن 92

5- عضو هیأت مدیره سیمان غرب از دی 87 تا تیر92

6-عضو هیأت مدیره شرکت کیمیدارو از تاریخ مرداد85 تا اسفند87
مهدی راسخ
عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از مخابرات ایران
لیسانس مدیریت دولتی
1-معاون مالی و اداری شرکت مخابرات ایران از مهر97 تاکنون

2-عضو هیأت مدیره شرکت مهر اقتصاد مبین از تیر 98 تاکنون

3-معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شهریور92 تا تیر 97

4-معاون مالی و اداری شرکت همراه اول از تاریخ تیر 84 تا فروردین 88
سهیل نور درخشان
عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از گروه سرمایه‌گذاری سایپا
دکتری حسابداری
1-مدیرمالی شرکت سایپا ازتاریخ آبان95 تاکنون

2- عضو هیات مدیره شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا از تاریخ دی 97  تا تیر98

3- عضو هیأت مدیره شرکت سایپا پرس ازتاریخ اسفند96 تا دی 97

4-رئیس حسابداری مدیریت گروه سایپا از تاریخ بهمن92تا آبان 95

5-سرپرست تحلیل­های مالی و تهیه گزارشات هیأت مدیره گروه سایپا از اردیبهشت 83تا بهمن92

6-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران از اسفند88 تاکنون
علی تیموری شندی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از گروه مالی پارسیان
فوق لیسانس مدیریت مالی
1-نایب رئیس هیأت مدیره شرکت فرابورس ایران از مرداد 93 تاکنون

2-رئیس هیأت مدیره غیرموظف شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا از تیر86 تاکنون

3-مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان از خرداد87 تا تیر93